40 NĂM QUAN HỆ VIỆT-NHẬT Sóng đầu tư mới từ Nhật

40 NĂM QUAN HỆ VIỆT-NHẬT Sóng đầu tư mới từ Nhật

Đừng để khách chờ

Toyota và hành trình ở Việt Nam

Luôn nắm giữ thị phần trên 30% của ngành xe hơi trong nước và đóng góp đến 60% cho ngân sách của địa phương mỗi năm, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) luôn mong muốn sẽ tiếp tục phát triển bền vững ở một thị trường đầy hứa hẹn như Việt Nam.