Không nên tăng đầu tư công

Không nên tăng đầu tư công

Doanh nghiệp phản ứng, rồi sao nữa?

LTS: Tại nhiều cuộc đối thoại với cơ quan thuế, hải quan gần đây, đại diện một số doanh nghiệp đã mạnh dạn phản ánh những khó khăn và cả tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ thực thi với lãnh đạo bộ, ngành. Tuy nhiên, đây vẫn là những tiếng nói đơn lẻ và mang tính tình thế. Vậy, giải pháp căn cơ hơn để giải quyết vấn đề là gì? TBKTSG ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Thái Linh, Tổng giám đốc Công ty Giấy vi tính Liên Sơn, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các khu công nghiệp TPHCM và luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico.