Chưa có lối thoát cho Vinalines

Chưa có lối thoát cho Vinalines

Không thể “câu giờ” hơn nữa với các DNNN

Trong “Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước” do Chính phủ báo cáo Quốc hội, có những con số “khổng lồ” về quy mô nợ phải thu và nợ phải trả.

Có ép được DNNN minh bạch thông tin

Chuyện phân định chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và chức năng quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Dự thảo vẫn cứ còn là dự thảo.

Công bố thông tin của DNNN: Đánh trống bỏ dùi

Từ thực tế quy định hiện hành và dự thảo mới, khó hy vọng việc công bố thông tin nhằm minh bạch hóa các hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ được cải thiện.

Những kẽ hở “rơi” vốn nhà nước

Các bộ, ngành đang thoái mạnh phần vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành hay vào các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cho kịp mục tiêu phải hoàn tất việc này trong năm 2015. Mặt trái của nó có thể là tình trạng “bán tháo” vốn với giá thấp ở một vài địa chỉ.

Tái cơ cấu kinh tế đã làm được gì?

Hiệu quả quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế chưa như mong đợi do hệ thống phân bổ nguồn lực vẫn còn chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của bàn tay nhà nước.

Tái cơ cấu Vinalines: phụ thuộc Vinashin

Khi Vinashin đã thất bại với đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2013 và phải trình đề án tái cơ cấu lần 2 lên Chính phủ thì Vinalines mới bắt đầu triển khai đề án tái cơ cấu vừa được phê duyệt hồi đầu tháng 2 vừa qua. Có nhiều cơ sở để tin rằng bản đề án tái cơ cấu của Vinalines sẽ đi vào “ngõ cụt” như Vinashin ba năm trước.

Ưu tiên mua bán với ai?

Mười sáu tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương đã thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau nhằm giải quyết hàng tồn kho và tháo gỡ khó khăn theo chủ trương của bộ nên các doanh nghiệp ngoài khối này không dễ chen chân vào chương trình này.

Chưa thể hy vọng một cuộc “lột xác”

Các đề án tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn nhất đều đã được Thủ tướng Chính phủ lần lượt phê duyệt. Nhưng nhìn vào nội dung các đề án được công bố, thật khó thể hy vọng sẽ có sự thay đổi nào có tính chất đột phá ở khối doanh nghiệp nhà nước.

Để giảm thiệt hại cho Nhà nước

Bộ Tài chính đang thực hiện yêu cầu của Chính phủ phát hành trái phiếu đảo nợ nhiều khoản vay lớn trong và ngoài nước nhằm giải cứu tập đoàn Vinashin. Mới đây, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc bộ này và Vinashin đã ký văn bản thống nhất xác định 12 doanh nghiệp đầu tiên trong số hơn 230 doanh nghiệp sẽ thực hiện tái cơ cấu nhằm thoát dần tình trạng thua lỗ, ổn định sản xuất kinh doanh. TBKTSG đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Thanh Quang, Tổng giám đốc DATC, về cuộc khởi động giải cứu doanh nghiệp.