Thắng kiện Nhà nước, rồi sao nữa?

Thắng kiện Nhà nước, rồi sao nữa?

Vẫn có cơ hội cho người giỏi

Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết cho thị trường nhân sự để có sự phát triển tích cực và vững bền hơn khi cơ hội sẽ tới với nguồn nhân tài có năng lực.

Vàng và lửa

Quá nhiều rào cản kinh doanh cần bỏ

Dự kiến trong quí 3 này, một thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư sẽ được ban hành. Liệu nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ có thành công để khôi phục lại niềm tin của doanh nghiệp?

Hành xử của doanh nghiệp góp phần vào tham nhũng

44% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong quá trình kinh doanh. Hành vi đó của doanh nghiệp trong việc tiếp cận với những dịch vụ công là một trong những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Đó là một nội dung được báo cáo tại buổi hội thảo “Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phòng chống tham nhũng” do Ngân hàng Thế giới (WB) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào cuối tuần trước tại TPHCM.

Cần lập hội đồng thẩm định số liệu thống kê

Một điểm yếu ai cũng thừa nhận trong quy trình làm luật hiện nay, đó là cơ quan chủ trì soạn thảo lại cũng là cơ quan “quản lý nhà nước” trong lĩnh vực đó. Dự thảo Luật Thống kê sửa đổi không phải là ngoại lệ khi nhóm chủ trì soạn thảo chính là… Tổng cục Thống kê.