Thế giới mạng và sinh mạng thứ hai

Thế giới mạng và sinh mạng thứ hai

M&A làm nóng thị trường CNTT

Hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) được rầm rộ công bố trong vòng chưa đầy bốn tháng qua.