Nghĩa vụ của người nhận ủy thác

Nghĩa vụ của người nhận ủy thác

Bổn phận đối với đồng tiền ủy thác

LTS: Tiếp theo bài Nghĩa vụ của người nhận ủy thác đăng trên TBKTSG số ra ngày 15-8-2013, bài viết dưới đây đề cập sâu hơn vấn đề trên trong ngành quản lý tài sản nói chung và quản lý quỹ nói riêng.