Để đặc sản địa phương trở nên đặc sắc

Để đặc sản địa phương trở nên đặc sắc

Không hóa đơn… đừng mơ đi kiện!

Khi người dân có chuyện hữu sự nhờ giúp đỡ, nhiều nhà chức trách hay đơn vị hữu quan đã đưa ra điều kiện hết sức oái oăm… đơn giản vì họ không muốn giúp dân.

Bia và xăng