Hành trình tìm về bản sắc Đà Lạt

Hành trình tìm về bản sắc Đà Lạt

Âm nhạc từ tơ nhện

Từ khi có lịch sử, con người đã không ngừng suy tư, triết lý về sống, chết, thiện, ác, ma quỷ hay thần linh. Và con người tiếp tục triết lý về những sự ấy cho đến khi lịch sử không còn.