“Phải đạo”

“Phải đạo”

Chưa thực hiện điều 60 Luật BHXH mới: Chấp nhận lùi 1 bước để tiến 3 bước?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có dự thảo Nghị quyết liên quan tới điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016) theo hướng từ nay đến năm 2020, khi nghỉ việc, nếu có yêu cầu, người lao động có thể nhận BHXH một lần.

Ai sẽ là người thổi còi?

“Tình hình kinh tế gay go lắm rồi!”, “các doanh nghiệp chết như ngả rạ”, ”một bộ phận lớn doanh nghiệp không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”, “bong bóng bất động sản đang vỡ”... - những tiếng than thở từ nhiều diễn đàn vào lúc Quốc hội họp phản ảnh thực trạng kinh tế Việt Nam. Liệu có cơ quan nào cảnh báo trước điều này, và cảnh báo của họ, nếu có, có được lắng nghe?

Chất vấn chưa đến tầm

Phiên chất vấn cuối cùng tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra trong những ngày đầu tuần này. Dù hình thức chất vấn được cải tiến song nội dung lại không theo kịp. Điều này sẽ khiến cho Quốc hội khóa XIII kết thúc với nhiều vấn đề còn dở dang.

Nghịch lý tăng trưởng

Lẽ ra, kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách cao hơn thì nhiều chỉ số, lĩnh vực khác trong nền kinh tế - xã hội cũng phải tốt hơn, song tiếc thay, có hàng loạt vấn đề mâu thuẫn, tương phản lại xuất hiện.

Làm luật: quy trình quyết định sản phẩm

Phải chăng chúng ta đang làm luật theo công nghệ lạc hậu? Triết lý làm luật của chúng ta có điểm dị thường nào, khiến ai nấy đều lúng túng?