Ứng biến với một Trung Quốc “điều chỉnh”

Ứng biến với một Trung Quốc “điều chỉnh”

Nếu bãi biển là tài sản quốc gia

Về lý thuyết, các bãi biển ở Việt Nam là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân; nhưng trên thực tế, không ít bãi biển đẹp đã rơi vào tay những ông chủ, người dân (không tiền) muốn tiếp cận rất khó.

“Bình” PPP, “rượu” BOT và nỗi lo thu phí

Đối với các dự án hạ tầng giao thông, vấn đề cần làm hiện nay là kiểm soát chi phí xây dựng con đường và công khai, minh bạch điều đó chứ không phải chọn hình thức đầu tư nào, vì đầu tư theo hình thức nào thì vẫn phải để nhà đầu tư thu hồi vốn.

Gánh nặng... đơn vị hành chính sự nghiệp

Chính phủ đã đẩy mạnh việc cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, xã hội hóa các dịch vụ công cũng như rà soát lại hoạt động các đơn vị hành chính sự nghiệp trong nhiều năm qua, nhưng kết quả không như mong đợi...

Cổ phần hóa, hay “bình mới rượu cũ”?

Thực hiện cổ phần hóa rồi vẫn còn câu hỏi lớn là làm sao nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.