Mô hình chuỗi giá trị là hướng đi bền vững

Mô hình chuỗi giá trị là hướng đi bền vững

Buồn, vui sản xuất gạo hữu cơ

Dấn thân sản xuất gạo hữu cơ từ năm 2009 đến nay, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Viễn Phú với thương hiệu gạo hữu cơ Hoa Sữa đã ít nhiều được thị trường biết đến. Tuy nhiên, với khó khăn trong xoay xở nguồn vốn, công ty đang đối diện với nguy cơ đóng cửa hoặc phải thu hẹp sản xuất.

Chuyện rau, chuyện đời