Khi smartphone chưa là “máy ảnh”

Khi smartphone chưa là “máy ảnh”

Việt Nam tiến lên 4G như thế nào?

Trong khi dịch vụ công nghệ viễn thông di động 4G đã được cung cấp tại nhiều nơi trên thế giới thì ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho biết phải đến năm 2016 mới cấp phép triển khai dịch vụ này.