Bảo vệ người lao động không chỉ bằng lương tối thiểu

Bảo vệ người lao động không chỉ bằng lương tối thiểu

Thách thức ở doanh nghiệp công nghệ cao

Hàng loạt dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao đang cần một lượng lớn kỹ sư và lao động kỹ thuật có tay nghề. Đây là thách thức lớn cho các doanh nghiệp khi việc cung cấp lao động ở hầu hết các địa phương còn rất yếu.

Tấm bằng và tay nghề

Rào cản người tài

Gần đây Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đăng tuyển người cho ba vị trí, họ nhận được tới 3.000 hồ sơ. Còn Bộ Tài chính nhận tới gần 10.000 hồ sơ, cũng chỉ để tuyển thêm vài công chức. Tuy vậy, liệu lương có là rào cản trong việc tìm kiếm nhân tài cho bộ máy công chức?

Cấp quản lý trung gian: Thu nhập và thách thức

Mức thu nhập hiện tại của những người giữ vị trí quản lý cấp trung (manager, director) trong các công ty Việt Nam như thế nào? Họ đang đứng trước những thách thức gì?

Vì sao chỉ 20%?

Phải trả thế nào đây?

Bộ luật Lao động 1994 đã quy định rõ các trường hợp mà người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, với các quy định mới theo Bộ luật Lao động 2012, hầu hết người sử dụng lao động đều cảm thấy lúng túng khi tính trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động.