Thổ Địa

Thổ Địa

Cảm xúc Quốc ngữ

Tôi nhớ đinh ninh ngày đến Sài Gòn lần đầu, tìm đến được con đường mang tên người góp công tạo dựng chữ Quốc ngữ - Alexandre de Rhodes - tôi đã dừng lại bên con đường, im lặng một hồi lâu, rưng rưng tâm trạng kẻ hậu sinh hàm ân, mắc nợ bậc danh nhân văn hóa!

Bốn ngàn năm đũa Việt!

Đôi đũa tre gắn liền với văn minh lúa nước trong sử Việt. Thế mà ngày nay mỗi năm ta lại phải bỏ ngoại tệ đi mua hàng vạn tấn tăm tre, đũa tre về dùng. Hình ảnh đôi đũa Việt chỉ còn trong sách vở, chuyện dân gian và những giai thoại...

Tâm thế Tết