Hết thời ba thế hệ, một bến ghe?

Hết thời ba thế hệ,  một bến ghe?

Nhớ biển...

Anh Đinh Văn Đảng nhớ lại: “Những ngày sắp có trăng là lúc đàn mực bắt đầu nhút nhát dưới ánh đèn của các tàu câu mực”. Khi đó, anh Đảng thường đứng trước mũi tàu nhìn trăng, nhìn sao rồi quay về hướng cabin tàu ra lệnh: “Trăng lên rồi, về thôi...”.