Quy hoạch lại bị thử thách

Quy hoạch lại bị thử thách

Bảo vệ sự đa dạng dân cư: không dễ

Phát triển đô thị không đơn thuần là công việc xây dựng những công trình thực thể, mà còn mang những ý nghĩa xã hội thông qua những lăng kính của nhiều nhân tố khác nhau trong quá trình đặt ra những ưu tiên và ra quyết định. Và đó là vấn đề của quyền lực và công bằng xã hội.

Đô thị TPHCM tiến ra biển hay tiến về sông?

Thời gian qua, chính quyền TPHCM đã ưu tiên phát triển đô thị về phía Nam (tiến ra biển Đông); nhưng trước bối cảnh biến đổi khí hậu - mực nước biển dâng - có ý kiến đề nghị nên chuyển hướng ưu tiên sang phía Đông (tiến về sông Đồng Nai, sông Sài Gòn).

TPHCM: mô hình chính quyền đô thị mới ra sao?

Trong lần sửa đổi Hiến pháp này, lãnh đạo TPHCM mong muốn mô hình chính quyền đô thị được hiến định. Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đoàn đại biểu TPHCM cũng đã kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép TPHCM thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Chính quyền đô thị và quyền tự chủ

Cuối tháng 9-2013, sau tám lần tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp - nhận hơn 1.150 góp ý - chính quyền TPHCM đã hoàn thiện “Đề án thí điểm chính quyền đô thị” gửi Chính phủ. Dự kiến, trong tháng 10-2013 này, Chính phủ sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Quốc hội, vào kỳ họp trong tháng này, đề xuất Quốc hội có nghị quyết cho phép TPHCM thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.