Từ liên hệ mua bán đến liên hệ hợp tác

Từ liên hệ mua bán đến liên hệ hợp tác

Kinh doanh sự nổi tiếng

Nan giải cắt giảm nhân sự

Thời buổi khó khăn, tinh gọn bộ máy hoạt động để tăng hiệu quả kinh doanh là chuyện phải làm, nhưng không kém phần nan giải.

Hệ thống phân phối: Tài sản quý của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đang có sự đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống phân phối, coi đó là một trong những tài sản quý của mình.

Quản trị nhóm công ty Bài 1: Mô hình nhóm công ty: Tại sao chúng ta khác biệt?

LTS: Trong những năm gần đây, ở Việt Nam có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự hình thành những nhóm công ty được gọi là “tập đoàn” với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. TBKTSG xin giới thiệu loạt bài của tác giả TRẦN KHẮC ĐIỀN - chuyên gia tư vấn của Strategic Foresight, về quản trị nhóm công ty để doanh nghiệp tham khảo.