Singapore: không lo thất nghiệp!

Singapore: không lo thất nghiệp!

Đầu Sing mình Việt

Kỹ năng sống

Câu chuyện thu hút và tuyển chọn nhân tài

LTS: Vấn đề tham nhũng của “cán bộ 2Đ” (đất + đô la) đã được nhiều cử tri phản ảnh trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội ở TPHCM trước kỳ họp Quốc hội đang diễn ra (xem thêm bài “Cán bộ 2 Đ”: mới mà cũ!, TBKTSG số 22-2015, ra ngày 28-5-2015). Kỳ này mục Văn hóa xã hội giới thiệu bài viết dưới đây như một bài học kinh nghiệm thiết thực và hiệu quả trong việc tuyển chọn cán bộ tại Singapore.