Đi tìm tư duy phát triển

Đi tìm tư duy phát triển

Ngày xuân nói chuyện viễn tưởng: các mô hình toàn cầu hóa

Thế giới đang đầy rẫy xung đột, nhưng tiến trình toàn cầu hóa dường như vẫn cứ tiếp diễn. Hai hiện tượng mâu thuẫn ấy sẽ triệt tiêu nhau, sẽ tiếp tục song hành hay sẽ hòa giải với nhau một cách nào đó?