Cước, phí liên tục tăng, hàng xuất khẩu thêm áp lực

Cước, phí liên tục tăng,  hàng xuất khẩu thêm áp lực

Xuất siêu đầu năm: mừng ít, lo nhiều

Hai tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 18,97 tỉ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu ở mức 17,3 tỉ đô la Mỹ, xuất siêu trong hai tháng đầu năm là 1,67 tỉ đô la Mỹ. Nhưng thực tế xuất siêu chủ yếu là nhờ nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nên không hẳn đáng lạc quan...

Hàng xuất khẩu ngày càng dễ bị kiện

Trong hai năm qua có gần 20 vụ điều tra của các nước tiến hành đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và dự báo có nhiều mặt hàng khác có nguy cơ cao bị kiện trong năm 2013 khi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.

Bộ Y tế dựng hàng rào nhập khẩu trang thiết bị y tế

Bộ Y tế, bằng dự thảo Nghị định quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT), đang dựng lên những giấy phép con “trói tay” doanh nghiệp.